අපව අමතන්න

අපට රේඛාවක් දමන්න

සබඳතා තොරතුරු

අපගේ පාරිභෝගික සේවය, වෙළඳ භාණ්ඩ, වෙබ් අඩවිය හෝ ඔබට අප සමඟ බෙදා ගැනීමට අවශ්‍ය ඕනෑම මාතෘකාවක් පිළිබඳව ඔබෙන් ඇසීමට අපි කැමතියි. ඔබගේ අදහස් සහ යෝජනා අගය කරනු ලැබේ. කරුණාකර පහත පෝරමය සම්පූර්ණ කරන්න.

+94 (75) 895 9033

මැඩම්ෆෝබෑග්

මැතිණියනි

hello@madamforbag.lk

සඳුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා උදෑසන 9.00 සිට සවස 6.00 දක්වා.